Christelijke Vrouwenbond ‘De Schakel’

Eens per maand op dinsdagavond van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur in het Kulturhus in Wekerom. Behandeling van onderwerpen, die betrekking hebben op de maatschappij en/of de Bijbel. Daarnaast is er tijd voor ontspanning, gezellig samenzijn, creativiteit en worden er door het jaar heen verschillende excursies georganiseerd!

Voor de komende periode staan de volgende activiteiten op de agenda:
11 februari 2020: Jaarvergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden in de Houtkamp te Otterlo, aanvang: 18.00 uur. We zullen samen heerlijk eten. Ook zal er een verloting zijn.

10 maart 2020: Avond met verschillende oud-Hollandse spellen.

7 april 2020: Paasviering

12 mei 2020: Excursie

9 juni 2020: Fietsmiddag ter afsluiting van het seizoen, met samen fietsen en een gezamenlijke maaltijd. Meer daarover later.

P.S. De data worden ook zoveel mogelijk in de kranten vermeld.

Contactpersoon: Thea van de Haar uit Wekerom
06-22016743 of theavandehaar@kpnmail.nl

Kijk ook eens op: www.vrouwenbonddeschakel.nl